ΓΕΥΜΑ - ΔΕΙΠΝΟ

Το εστιατόριο μας υπόκειται σε κανονισμό ενδυμασίας κατά τη διάρκεια του δείπνου.