Αγορά ωράριο

  • Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο      απόγευμα κλειστά

  • Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή      09:00 - 14:30 & 18:00 - 21:00

Λαική Αγορά ωράριο 07:30 - 14:30

  • Δευτέρα  Καλλιθέα

  • Πέμπτη   4 Μάρτυρες

  • Σάββατο  Κουμπές